SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18
im. HENRYKA SŁAWIKA
W JASTRZĘBIU - ZDROJU
Os. 1000 lecia 9
ZAPRASZAMY